Thu
Thu
Thu
Thu

Laingsburg, Western Cape

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Matjiesfontein, Western Cape

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Touws River, Western Cape

Thursday°C

Important numbers

Electricity 083 283 8220
Water and sanitation073 171 5896
Fire073 148 7665
Refuse Removal 073 171 5896
Traffic023 551 1110
Police : Laingsburg 023 551 8200
Ambulance10177
Laingsburg Municipality023 551 1019
Hide -
Published: 06 Jun 2019Title: NOTICE: 45/2019Status: OUDITKOMITEE Die Munisipaliteit van Laingsburg is op soek na twee (2) onafhanklike lede van die publiek om op die Ouditkomitee te dien. Link: https://laingsburg.gov.za/download_document/938
1
Home 1Contact usShow

Weather

Laingsburg, Western Cape
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Matjiesfontein, Western Cape
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Touws River, Western Cape
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 083 283 8220
Water and sanitation 073 171 5896
Fire 073 148 7665
Refuse Removal 073 171 5896
Traffic 023 551 1110
Police : Laingsburg 023 551 8200
Ambulance 10177
Laingsburg Municipality 023 551 1019

Notice 11/2019 - Manager Infrastructure

Closing Date: 15 March 2019
Salary: R446 832.00 - R580 020.00

BESTUURDER: INFRASTRUKTUURDIENSTE
SALARISPAKKET - POSVLAK – T16: R 446 832,00 – R 580 020,00 PER JAAR
ADDISIONELE VOORDELE SLUIT IN VOERTUIGTOELAAG, PENSIOEN EN MEDIES, MUNISIPALE HUURBEHUISINGSKEMA INDIEN BESKIKBAAR

VERPLIGTE VEREISTES
• ‘n Erkende kwalifikasie op die gebied van Siviele Ingenieurswese (NQF 6)
• 7 Jaar en meer bewese toepaslike ondervinding
• Ervaring van watervoorsienings- en riooldienste, vullisverwydering, watersuiwering, asook padinstandhouding sal voordelig wees
VERKOSE VEREISTES
• Basiese kennis van alle Wetgewing relevant tot die Betrekking
• Sterk Bestuursvaardighede
• Goeie kommuniksasie vaardighede en die vermoë om te kommunikeer in veral Afrikaans en Engels
• ‘n Geldige Bestuurderslisensie en
• Rekenaargeletterdheid
PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Die suksesvolle kandidaat sal aan die Munisipale Bestuurder rapporteer en sal onder andere die volgende pligte uitvoer:
• Bedryf en instandhouding van Munisipale Dienste soos water, sanitasie, paaie, vaste afval, elektrisiteit en behuising
• Beheer en bestuur van prosesse wat verband hou met infrastruktuur projekte
• Strategiese beplanning van toekomstige dienste en infrastruktuur om aan behoeftes te voldoen
• Ontwikkeling van sektor planne en beleide soos vereis
• Monitering en beheer van sleutel prestasie-areas en aksies wat verband hou met die Munisipale Infrastruktuur Toekenning
• Bestuur en Beheer van Personeel in die Afdeling
• Verspreiding van inligting oor uitkomste, verwikkelinge, probleme en besprekings

Notice 11/2019 (127.41KB) Application Forms (299.48KB) Last published 28 February 2019