Thu
Thu
Thu
Thu

Laingsburg, Western Cape

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Matjiesfontein, Western Cape

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Touws River, Western Cape

Thursday°C

Important numbers

Electricity 083 283 8220
Water and sanitation073 171 5896
Fire073 148 7665
Refuse Removal 073 171 5896
Traffic023 551 1110
Police : Laingsburg 023 551 8200
Ambulance10177
Laingsburg Municipality023 551 1019
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Laingsburg, Western Cape
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Matjiesfontein, Western Cape
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Touws River, Western Cape
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 083 283 8220
Water and sanitation 073 171 5896
Fire 073 148 7665
Refuse Removal 073 171 5896
Traffic 023 551 1110
Police : Laingsburg 023 551 8200
Ambulance 10177
Laingsburg Municipality 023 551 1019

Current Opportunities

Notice 27-2018 - Municipal Manager

Closing Date: 04 May 2018

Salary: -

Description

Laingsburg Munisipaliteit streef na dinamiese en doeltreffende dienslewering aan die gemeenskappe
binne sy regsgebied. As ‘n gelyke Indiensnemings werkgewer, beskik ons tans oor die onderstaande
vakature vir ‘n toepaslike gekwalifiseerde en ervare persoon:


MUNISIPALE BESTUURDER
5 jaar vastetermyn‐prestasiegebaseerde kontrak
(Vastetermyn‐dienskontrak van maksimum 5 jaar, nie langer nie as een jaar na die 2021 Plaaslike
Regeringsverkiesing)
Vergoeding: In lyn met die Boonste Perke van Totale Vergoedingspakette betaalbaar aan Munisipale
Bestuurders van ‘n Graad 1 Munisipaliteit volgens Kennisgewing nommer 1092 van Staatskoerant nommer
41173 van 10 Oktober 2017.
Die aanstelling sal ingevolge die bepalings van Artikels 54A en 57 van die Wet op Plaaslike Regering:
Munisipale Stelsels, 2000 (Wet Nr. 32 van 2000) gemaak word.

Werksentrum: Laingsburg Munisipaliteit, Van Riebeeckstraat 2, Laingsburg.